CONTENTdm

Redesign van de online digitale collecties
van de Rijksuniversiteit in Groningen.

Collecties

Digitale collecties

CONTENTdm is een softwarepakket die digitale collecties van een bibliotheek breder beschikbaar maakt op internet. Het is gebruiksvriendelijk en flexibel en voor het beheer biedt het verschillende tools, waaronder stand-alone programma’s voor verschillende platformen. De Universiteits- bibliotheek gebruikt CONTENTdm om onder andere de collecties van boekbanden, gedrukte boeken, handschriften, kaarten en brieven openbaar aan te bieden.

Audit

Vanuit de bibliotheek van de RUG kwam de wens naar voren om het uiterlijk van het pakket aan te passen. Een aantrekkelijke weergave van de categorieën en het integreren van de RUG huisstijl was prioriteit nummer 1. Daarom is er eerst een audit uitgevoerd om te kijken naar de aanpasbaarheid van de pagina’s. Na de audit kon het ontwikkelteam van de Universiteitsbibliotheek en de gebruikers (faculteiten die collecties beheren) een gewogen beslissing maken.

Redesign

In het totale traject van 5 maanden is een uitgebreid klikmodel gemaakt. Na overleg een ontwerp en uiteindelijk zijn de ontwerpen omgezet in responsive templates. De weergave van de items in de bibliotheek zijn geoptimaliseerd voor een heldere weergave en grotere thumbnails.

browse-all-old

Bladeren - Oude stijl

browse-all-new

Bladeren - Nieuwe stijl

collection-old

Collectie - Oude stijl

collection-new

Collectie - Nieuwe stijl

frontpage-old

Voorpagina - Oude stijl

frontpage-new

Voorpagina - Nieuwe stijl


Details

OpdrachtgeverRijksuniversiteit Groningen – Universiteitbibliotheek
Margreet Nieborg
www.rug.nl/ub

In de praktijkWerkzaamheden
Ontwikkeling klikmodellen
Ontwerp website
Ontwikkeling templates