Journaal

Open Journal Systems (OJS) is een journaalmanagement- en publiceersysteem. Het is open-source software en meer dan 7000 journalen wereldwijd gebruiken het systeem. Haar missie is om toegang tot wetenschappelijk publicaties te verbeteren.

Door het open karakter van het systeem en het wetenschappelijke proces is OJS geschikt om auteurs, editors en reviewers gezamenlijk aan publicaties te laten werken. Binnen de Rijksuniversiteit Groningen zijn er 12 journalen die OJS gebruiken.

1
2
Rug Journaal Hosting

De Universiteitsbibliotheek (UB) is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de OJS software. OJS biedt een aantal standaard thema’s om de journalen een ander uiterlijk te geven. Vanuit de organisaties die de journalen uitgeven kwam de wens om het uiterlijk per journaal te vernieuwen. Voor de ontwikkeling van de nieuwe thema’s was het van belang om de ontwikkelaars van de UB voldoende houvast te geven. Bijvoorbeeld door zelf de thema’s aan te kunnen passen. Daardoor blijft de regie en verantwoordelijk binnen de organisatie.

Ook het traject na de ontwikkeling van de thema’s is belangrijk. Door het schrijven van documentatie, het geven van een korte training en ondersteuning na oplevering is de overdracht van kennis optimaal.

Voor de universiteitsbibliotheek heb ik een standaard RUG thema opgezet. Door een duidelijk opzet kan de UB zelf nieuwe thema’s ontwikkelen op basis van het standaard RUG thema. Het nieuwe thema is geschikt voor smartphones en tablets en richt zich op de presentatie van de artikelen door een aantrekkelijke coverfoto.

4
5
Rug Journaal Hosting
Een moderne lay-out en de integratie van de huisstijl per journaal geeft de thema’s een globale en herkenbare stijl met voldoende smoel per journaal.

Met de start van een leeg canvas is er op basis van de wensen een klikmodel opgezet met de lay-out voor 8 type pagina’s (templates). In 6 sessies zijn de klikmodellen besproken in een team van beheerders, ontwikkelaars, gebruikers en eindverantwoordelijken. Voor de UB is het belangrijk om de gebruikers bij het proces te betrekken. Zij willen een aantrekkelijke en leesbare presentatie van de uitgegeven artikelen. Na elke sessie is het klikmodel en in een latere fase het ontwerp bijgeschaafd totdat de UB en de journaaleigenaren tevreden waren.

Overleg en het verzamelen van feedback is belangrijk in de organisatie. De klanten en eindgebruikers krijgen inzicht in het proces en zien minder op tegen de nieuwe situatie. Zo creëer je draagvlak.

Het RUG rood is als basisthema gekozen. En met een handige tool kan er snel een visualisatie gemaakt worden van nieuwe thema’s.

jiffy

Demo van de tool om zelf snel nieuwe kleurcombinaties te testen

Op dit moment is de RUG druk bezig om OJS te upgraden en zijn de thema’s actief in de testfase van de Rug Journal Hosting.


Details

OpdrachtgeverRijksuniversiteit Groningen – Universiteitsbibliotheek
Margreet Nieborg
www.rug.nl/ub

In de praktijkWerkzaamheden
Projectmanagement
Ontwikkeling klikmodellen
Ontwerp templates
Front-end